Tiedotteet

4.3.2024

Työministeri Arto Satonen: Maakuntaennusteen tulokset korostavat hallituksen työelämäuudistusten tarpeellisuutta

Yrittäjät uskovat irtisanomisperusteiden muuttamisen olevan avain parempiin työllistämismahdollisuuksiin. Verotuksen keventämistä peräänkuulutetaan pk-yritysten yleisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetuista vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksista, joita Turussa tuoreeltaan kommentoi myös hallituksen edustajana työministeri Arto Satonen. Varsinais-Suomen Yrittäjien ja varsinaissuomalaisten osuuspankkien (OP Turun Seutu, OP Lounaismaa, OP Lounaisrannikko, OP Vakka-Auranmaan) tänään julkistamat Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn… Read more »

LUE LISÄÄ

10.1.2024

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024: Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat vain aavistuksen viimevuotista paremmat

Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perustella näyttää, että varsinaissuomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta vain hieman viime vuotta parempaa. Vaikka talouden kasvuodotukset ovat viime vuoteen verrattuna edelleen maltillisia tai jopa laskeneet, on ilmassa hieman vähemmän pessimistisiä kasvuodotuksia kuin viime vuonna. Tuloksissa ilahduttavat aiempaa paremmat arviot yrittäjyysilmapiiristä sekä kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä. Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kyselyn vastaukset… Read more »

LUE LISÄÄ

1.2.2023

Yrittäjät odottavat seuraavan hallituksen hillitsevän energian ja muiden tuotannontekijöiden hintoja – Orpo pääministerisuosikki

Vuoden 2023 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tulokset kertovat varsinaissuomalaisten yrittäjien odotuksista seuraavaa hallitusta kohtaan. Lisäkysely paljastaa myös, että suurimman osuuden yrittäjien äänistä saa kokoomus. Maakuntaennusteen perustella varsinaissuomalaisten yrittäjien mielestä seuraavan hallituksen tärkein tehtävä pk-yritysten kasvun ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on energian ja muiden tuotannontekijöiden hinnan nousun hillitseminen. Vastaajista lähes joka kolmas pitää sitä tulevan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä.… Read more »

LUE LISÄÄ

10.1.2023

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2023: Yrittäjien kasvuodotukset ovat historiallisen heikot

Epävarmuus heijastuu tänä vuonna voimakkaasti varsinaissuomalaisten yrittäjien kasvuodotuksissa. Maakuntaennusteen 30-vuotisen historian aikana talouden kasvuodotukset ovat tänä vuonna paikoitellen ennätysalhaalla. Henkilöstön määrän odotuksissa ja uusien työpaikkojen syntymisessä voidaan kuitenkin nähdä pieniä optimismin pilkahduksia. Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin marraskuussa, jolloin yrittäjien toimintaympäristöä leimasi suuri epävarmuus. Suurimmaksi yksittäiseksi huolenaiheeksi varsinaissuomalaiset yrittäjät nostivat Maakuntaennusteen kyselyssä yleisen hintatason… Read more »

LUE LISÄÄ

28.2.2022

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkysely: Osaavaa työvoimaa on vaikea löytää

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen aiemmin julkistamattomista tuloksista selviää, että osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeinen haaste yritysten tavoitellessa kasvua ja kilpailukykyä. Marraskuun puolivälissä tehdyn kyselyn tulokset kertovat, että yrittäjien on erittäin vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Maakuntaennusteen nyt julkistetuista tuloksista ja Varsinais-Suomen kasvumahdollisuuksista keskusteltiin tänään järjestetyssä Varsinais-Suomi Kasvuun 2022 -seminaarissa. Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien alkuvuodesta julkaiseman vuoden… Read more »

LUE LISÄÄ

4.1.2022

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2022: Yrittäjien usko talouden kasvuun palasi

Yrittäjien talousodotukset ovat tulleet rakettimaisesti ylöspäin viime vuodesta Maakuntaennusteessa käytetyillä kasvun mittareilla – liikevaihto-, kannattavuus- ja henkilöstön määrän odotukset sekä investointiaikeet. Vuodesta 2019 lähtien laskussa olleet talousodotukset ovat kääntyneet merkittävään nousuun erityisesti viime vuodesta, joka oli talousodotuksiltaan ennätysalhainen. Korona on vaikuttanut varsinaissuomalaisten yritysten liiketoimintaan ja toimintatapoihin varsin maltillisesti Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perusteella. Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset… Read more »

LUE LISÄÄ

3.2.2021

Yrittäjät toivovat arvonlisäveron tilapäistä alentamista ja lisää yhteistyötä kuntapäättäjien kanssa

Vuoden 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn mukaan yrittäjät uskovat arvonlisäveron tilapäisen alentamisen olevan paras taloutta elvyttävä toimi. Tulevilta kuntapäättäjiltä yrittäjät peräänkuuluttavat yhteistyön lisäämistä kunnan ja yrittäjien välillä. Vajaa kymmenen prosenttia yrittäjistä olisi itse valmis lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi. Yli kolmannes yrittäjistä uskoo liiketoimintansa olevan ennallaan kymmenen vuoden kuluttua samalla, kun reilu viidennes arvioi yritystoimintansa loppuneen. Maakuntaennusteen kyselyn tulosten… Read more »

LUE LISÄÄ

7.1.2021

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2021: Koronan luoma epävarmuus heijastuu yrittäjien talousodotuksiin

Koronapandemian tuoma epävarmuus heijastuu voimakkaasti vuoden 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksiin, kun yrittäjien talousodotuksia kuvaavat kasvun mittarit, liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstön määrän kasvu sekä investointiaikeet, ovat painuneet lähes alhaisimmalle tasolle Maakuntaennusteen historiassa. Siitä huolimatta talousodotukset ovat edelleen positiivisia investointiaikeita lukuun ottamatta. Koronavuosi heijastuu erityisesti yrittäjien huoleen oman yrityksensä jatkuvuudesta ja omasta jaksamisesta. Varsinaissuomalaisten yritysten talousodotukset ovat… Read more »

LUE LISÄÄ

23.1.2020

Yrittäjät haluavat keventää yritysverotusta ja lisätä työpaikkakohtaista sopimista – usko hallituksen toimiin on kuitenkin heikko

Varsinaissuomalaiset yritykset nostavat hallituksen tärkeimmiksi yrittäjyyttä edistäviksi toimiksi yritysverotuksen keventämisen, työpaikkakohtaisen sopimisen ja yritysten työllistämiskannustimien lisäämisen. Yrittäjät uskovat, että hallitusohjelmassa olevat yksinyrittäjien asemaan ja mikroyritysten työllistämisen edistämiseen liittyvät toimet vaikuttaisivat myönteisesti yritysten toimintaan. Maakuntaennusteen kunta-arvioissa tänä vuonna kärjen tuntumaan nousseen Laitilan kaupunginjohtaja palkittiin Varsinais-Suomen Yrittäjien uudella Elinvoiman edistäjä -palkinnolla. Maakuntaennusteen ajankohtaiskysymysten tulokset julkistettiin torstaina 23.1.2020… Read more »

LUE LISÄÄ

8.1.2020

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2020: Yrittäjät ennakoivat talouden kasvun jatkuvan – osaavan työvoiman saatavuus huolettaa

Vuoden 2020 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset osoittavat, että varsinaissuomalaiset yritykset odottavat tänäkin vuonna sekä liikevaihtonsa, kannattavuutensa, henkilöstömääränsä että investointiensa kasvavan. Maakuntaennusteen tulosten perusteella yrittäjät arvioivat kasvun kuitenkin hidastuvan hieman viime vuodesta. Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksissä ennakoidaan syntyvän tuhansia uusia työpaikkoja myös tänä vuonna. Yrittäjät kantavat kuitenkin huolta osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Varsinaissuomalaisten yrittäjien liikevaihdon kasvua ennakoiva saldoluku… Read more »

LUE LISÄÄ